Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Convocatoria de concurso-oposición para a selección interina do posto vacante de aparellador e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos interinos de aparelladores, arquitectos técnicos ou enxeñeiros de edificación

Impreso Solicitude

Bases e onvocatoria de concurso-oposición para a selección interina do posto vacante de aparellador e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos interinos de aparelladores, arquitectos técnicos ou enxeñeiros de edificación.

Fecha de publicación: 13 de abril de 2016.

- Anuncio.

- Bases.

- Impreso de solicitude.

 

Listaxe provisional de admitidos para a selección de un aparellador interino

Listaxe

Valoración de méritos, data e lugar de celebración 1º exercicio

Listado

Resultado do 1º exercicio

listado

Plantilla examen e calificacións

Resultados 2º exercicio e proposta aprobado polo tribunal

listado

Rematada a cualificación no prazo de tres días a contar desde o día seguinte a esta publicación, o aspirante proposto deberá presentar no rexistro os documentos que se indican na base décimo primeira.

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal