Inicio » O noso Concello » Emprego públicoPage 2

Emprego público

Convocatoria de concurso para confeccionar unha listaxe de docentes para a súa contratación laboral temporal ou nomeamento interino para a impartición de cursos de formación ocupacional para desempregados (Plan AFD), da Xunta de Galicia.

Por Resolución desta Concellería nº 830/2017 de data 18 de maio de 2017, aprobouse a convocatoria e Bases para a confección dunha listaxe  para a contratación laboral temporal ou nomeamento de interinos  para a execución de programas de carácter temporal de docentes...

Convocatoria de concurso para confeccionar unha listaxe de docentes para a súa posible contratación laboral temporal para a impartición de cursos de formación ocupacional para desempregados (Plan AFD da Xunta de Galicia)

Bases e convocatoria de concurso para confeccionar unha listaxe de docentes para a súa posible contratación laboral temporal para a impartición de cursos de formación ocupacional para desempregados (Plan AFD da Xunta de Galicia).   Fecha de publicación: 5 de xuño...

Convocatoria de concurso-oposición para a selección interina do posto vacante de aparellador e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos interinos de aparelladores, arquitectos técnicos ou enxeñeiros de edificación

Bases e onvocatoria de concurso-oposición para a selección interina do posto vacante de aparellador e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos interinos de aparelladores, arquitectos técnicos ou enxeñeiros de edificación.   Fecha de publicación: 13...