Inicio » O noso Concello » Imaxe Corporativa

Imaxe Corporativa

Escudo Oficial

Escudo de Cambre

O escudo do concello de Cambre trae, en campo (fondo) de prata, un pino cá copa de sínople (verde) có tronco e as pólas da súa cor; está flanqueado por dúas veneras (vieiras) de ouro. Todo él está coroado en virtude da súa calificación de Vila polo Rei Afonso XIII.

Case dende a constitución dos concellos tal e como hoxe a coñecemos, o Concello de Cambre adoptou estas divisas que proceden do mosteiro bieito de San Martiño Pinario. Non é casualidade posto que os mosteiros de Santa María de Cambre e de San Cibrao de Bribes pertenceron a esta sobranceiroa orde relixiosa. Precisamente nos poucos restos que ainda permanecen deste mosteiros estánse a conservaren dúas fermosas tallas da devandita pedra armeira de San Martiño Pinario.

Ofrecemoslles en varios tamaños e formatos o Escudo do Concello de Cambre.

ESCUDO DE CAMBRE EN FORMATO JPG
25 x 49 Cms.
5 x 10 Cms.

ESCUDO DE CAMBRE EN FORMATO EPS
Descarga.

Manual de Identidade Corporativa do Concello de Cambre

Manual

– Manual (PDF 15,5 MB).

Logotipo Concello de Cambre

Logotipo

– PDF – EPS – AI

Concellerías

Concellería de Economía, Facenda,
Obras e Servizos

PDF – EPS – PNG – JPG

Concellería de Urbanismo
e Medio Ambiente

PDF – EPS – PNG – JPG

Concellería de Benestar Social
e Educación

PDF – EPS – PNG – JPG

Concellería de Deportes, Xuventude,
e Ocupación do Tempo Libre

PDF – EPS – PNG – JPG

Concellería de Recursos Humanos
e Sanidade

PDF – EPS – PNG – JPG

Concellería de Cultura
e Tradicións Populares

PDF – EPS – PNG – JPG

Concellería de Desenvolvemento
Económico

PDF – EPS – PNG – JPG

Otros Servizos Municipais

Bibliotecas Municipais

PDF – EPS – PNG – JPG

OMIX

PDF – EPS – PNG – JPG

Policía Local

PDF – EPS – PNG – JPG