Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Impresos

Solicitude Xeral

Solicitude Xeral

Solicitude Xeral

 

Descargar (PDF)

Reservas de espazo na vía pública

Reservas de espazo na vía pública

Reservas

Reservas de espazo na vía pública para estacionamentos de vehículos de carácter temporal

Descargar (PDF)

Cambio de domicilio en DGT dos permisos de conducción e circulación do vehículo

Cambio de domicilio en DGT dos permisos de conducción e circulación do vehículo

Solicitud

Cambio de domicilio en DGT dos permisos de conducción e circulación do vehículo

Descargar (PDF)

Tasa por ocupación do subsolo, solo e vó da vía pública

Tasa por ocupación do subsolo, solo e vó da vía pública

Tasa solo

Tasa por ocupación do subsolo, solo e vó da vía pública

Descargar (PDF)

Solicitude inscrición en programas xuvenis

Solicitude inscrición en programas xuvenis

Solicitude Actividades


Descargar (PDF)

Ficha de participante en actividades xuvenís

Ficha de participante en actividades xuvenís

Ficha FIPAX

 

Descargar (PDF)

Solicitude para participar en probas selectivas para a provisión de prazas vacantes

Solicitude para participar en probas selectivas para a provisión de prazas vacantes

Solicitude prazas

Solicitude para participar en probas selectivas para a provisión de prazas vacantes

Descargar (PDF)

Solicitude de autorización para fogueiras de "San Xoan"

Solicitude de autorización para fogueiras de "San Xoan"

Fogueiras

 

Descargar (PDF)

Animais perigosos

Solicitude licenza de obras

Solicitude licenza de obras

Solicitude Obras

 

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de parcelación urbanística

Solicitude licenza de parcelación urbanística

Solicitude Parcelación

 

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de segregación ou división de terreos

Solicitude licenza de segregación ou división de terreos

Solicitude División

 

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de primeira ocupación

Solicitude licenza de primeira ocupación

Solicitude Ocupación

 

Descargar (PDF)

Comunicación previa de obras

Comunicación previa de obras

Comunicación previa

 

Descargar (PDF)

Comunicación previa de actividade

Comunicación previa de actividade

Comunicación previa

 

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades recreativas

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades recreativas

Solicitude Espectáculos

 

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades extraordinarias que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades extraordinarias que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles

Solicitude Espectáculos

 

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para instalación de terrazas ao aire libre ou na via pública anexas a establecemento

Solicitude licenza para instalación de terrazas ao aire libre ou na via pública anexas a establecemento

Solicitude Terrazas

 

Descargar (PDF)

Comunicación previa de cambio de titularidade de obras

Comunicación previa de cambio de titularidade de obras

Comunicación previa

 

Descargar (PDF)

Comunicación previa de cambio de titularidade de actividade

Comunicación previa de cambio de titularidade de actividade

Comunicación previa

 

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de corta de masas arbóreas

Solicitude licenza de corta de masas arbóreas

Solicitude Corta

 

Descargar (PDF)

Solicitude carné da omix de Cambre TarxeTOM

Solicitude carné da omix de Cambre TarxeTOM

Solicitude TarxeTOM

 

Descargar (PDF)

Uso local municipal de ensaio musical

Venda ambulante

Venda ambulante

Venda ambulante

Autorización de tirada de fogos de artificio

Autorización de tirada de fogos de artificio

Fogos artificio

 

Solicitude (PDF)

 

Solicitude de colaboración para a realización de actividades culturais

Solicitude de colaboración para a realización de actividades culturais

Actividades culturais

 

Solicitude (PDF)

 

Solicitude de carné de socio/a das Bilbiotecas municipais

Solicitude de carné de socio/a das Bilbiotecas municipais

Carné de socio/a

 

Solicitude (PDF)

 

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal