Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible uns minutos antes do comezo do Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais. CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 29 de decembro de 2021

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de sesións da Casa do Concello.

Orde do día:

 1. Parte resolutiva
  1. Toma de coñecemento do Plan Anual de Control Financeiro para o exercicio 2022 do Concello de Cambre
  2. Proposta de formalización e retirada de fondos expurgados das bibliotecas municipais
  3. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día
 1. Parte declarativa
  1. Declaracións institucionais
  2. Mocións dos grupos municipais
 2. Parte de información, control e fiscalización
  1. Informes do equipo de goberno
  2. Rogos
  3. Preguntas