Inicio » O noso Concello » Publicacións / Ordenanzas » Plenos Municipais

Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais. CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 19 de decembro de 2019

Hora: 20:00 horas

Lugar:

Salón de sesións da casa do concello

Orde do día: 

Parte resolutiva

  • Aprobación, se procede, do Plan estratéxico de Subvencións 2020- 2023
  • Aprobación, se procede, do Orzamento xeral e do cadro de persoal do Concello de Cambre para o exercicio 2020
  • Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 14/2019.
  • Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Cambre para a entrega de instalación e para o acondicionamento, mantemento e conservación da contorna do río Mero ao seu paso polo Concello de Cambre.
  • Aprobación, se procede, da prórroga do II Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Cambre.
  • Aprobación, se procede, das bases da convocatoria do concurso de disfraces, comparsas e carrozas do Entroido en Cambre 2020
  • Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día
 1. Parte declarativa
  • Declaracións institucionais
  • Mocións dos grupos municipais
 1. Parte de información, control e fiscalización
  • Informes do equipo de goberno
  • Rogos
  • Preguntas