Inicio » O noso Concello » Publicacións / Ordenanzas » Plenos Municipais

Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais.

Próximo pleno 27 de febreiro

 CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 27 de febreiro de 2020

Hora: 20:00 horas

Lugar:

Salón de sesións da casa do concello

Orde do día: 

 1. Parte resolutiva
  1. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 1/2020
  2. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 2/2020
  3. Aprobación inicial, se procede, da modificación da Relación de Postos de Traballo para a inclusión de dous postos novos de persoal eventual
  4. Aprobación, se procede, do Regulamento para a asignación do complemento de produtividade do persoal do Concello de Cambre
  5. Aprobación inicial, se procede, da modificación puntual das Normas subsidiarias do planeamento de Cambre na unidade de execución 8-B
  6. Aprobación inicial, se procede, das bases da convocatoria pública de bolsas para deportistas de nivel de Cambre para o ano 2020
  7. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

 

 1. Parte declarativa
  1. Declaracións institucionais
  2. Mocións dos grupos municipais

 

 1. Parte de información, control e fiscalización
  1. Informes do equipo de goberno
  2. Rogos
  3. Preguntas