Inicio » O noso Concello » Publicacións / Ordenanzas » Plenos Municipais

Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais. CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 28 de novembro de 2019

Hora: 20:00 horas

Lugar:

Salón de sesións da casa do concello

Orde do día: 

1. Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión extraordinaria do día 15 de outubro de 2019, á sesión ordinaria do día 31 de outubro de 2019 e á sesión extraordinaria do día 21 de novembro de 2019

2. Parte resolutiva

2.1. Toma de coñecemento do informe de Tesourería sobre cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, do 5 de xullo, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade, correspondente ao segundo trimestre do ano 2019
2.2. Toma de coñecemento do informe de Tesourería sobre cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, do 5 de xullo, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade, correspondente ao terceiro trimestre do ano 2019
2.3. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 13/2019
2.4. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

3. Parte declarativa

3.1. Declaracións institucionais
– “25 de novembro de 2019 – Día Internacional da eliminación da violencia contra a muller”
3.2. Mocións dos grupos municipais

4. Parte de información, control e fiscalización

4.1. Informes do equipo de goberno
4.2. Rogos
4.3. Preguntas