Inicio » O noso Concello » Publicacións » Plenos Municipais

Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais.


Recoméndase empregar os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Safari. O Navegador Google Chrome pode dar problemas de incompatibilidade. Débese ter instalado e habilitado o plugin de Adobe Flash player. http://get.adobe.com/flashplayer/

Data: Xoves, 27 de setembro de 2018

Hora: 20:00 horas

Lugar:
Salón de sesións da casa do concello

Orde do día: 

 1. Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión ordinaria do día 28 de xuño de 2018.
 2. Parte resolutiva
  • Ratificación da Resolución de Alcaldía núm. 1787/2018, do 10 de setembro, de aprobación do “Modificado do proxecto de reforma de local comercial para uso de oficinas municipais”, obra incluída no Plan de aforro e investimento (PAI) 2016 da Deputación provincial da Coruña
  • Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día
 1. Parte declarativa
  • Declaracións institucionais
  • Mocións dos grupos municipais
 1. Parte de información, control e fiscalización
  • Informes do equipo de goberno
  • Rogos
  • Preguntas