Inicio » O noso Concello » Publicacións » Plenos Municipais

Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais.Data: Xoves, 31 de xaneiro de 2019

Hora: 20:00 horas

Lugar:
Salón de sesións da casa do concello

Orde do día:

 1. Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 29 de novembro de 2018 e á sesión extraordinaria do día 13 de decembro de 2018

 

 1. Parte resolutiva
 • Toma de coñecemento do escrito de don Manuel Rivas Caridad respecto do abandono do grupo municipal do Partido Popular no que está integrado
 • Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 1/2019
 • Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 2/2019
 • Proposta de aprobación definitiva do Plan especial de equipamento en solo rústico de Cela
 • Aprobación, se procede, das bases da convocatoria e orzamento do Concurso de disfraces, comparsas e carrozas do Entroido en Cambre 2019
 • Aprobación, se procede, das bases, ficha de inscrición e orzamento do Certame Literario Xoán Díaz–Cambre 2019
 • Proposta de designación do local social sito no Souto, Sigrás, co nome de “Ángel Manuel Boga Moscoso”
 • Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

 

 1. Parte declarativa
  • Declaracións institucionais
  • Moción para instar aos grupos políticos de Cambre a que as persoas concelleiras sexan veciñas de Cambre
  • Mocións dos grupos municipais

 

 1. Parte de información, control e fiscalización
  • Informes do equipo de goberno
  • Rogos
  • Preguntas