Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais. CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO EXTRAORDINARIO E URXENTE

Data: Xoves, 25 de Febreiro de 2021

Hora: 20:00 horas

Lugar: Telemático.

Poderá seguirse a retransmisión do pleno, en tempo real, a través da páxina web municipal

Orde do día:

1. Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 26 de novembro de 2020 e á sesión extraordinaria do día 22 de decembro de 2020

2. Parte resolutiva
2.1. Aprobación, se procede, da inclusión de diversos camiños no Inventario de bens e dereitos municipal
2.2. Aprobación, se procede, das bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea do alumnado traballador do obradoiro de emprego dual “Proxedix-Proweb II 2020/2021 (PROfesionais en Xeriatría e Discapacidade-PROfesionais WEB II)” do Concello de Cambre
2.3. Aprobación definitiva, se procede, da modificación das fichas da relación de postos de traballo correspondentes aos postos de oficial de obras, operario condutor e operario de servizos múltiples e corrección de erros da ficha do posto de operario parque móbil e inmobles
2.4. Aprobación, se procede, das bases da convocatoria de bonotaxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade reducida e convocatoria para o exercicio 2021
2.5. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

3. Parte declarativa
3.1. Declaracións institucionais
3.2. Mocións dos grupos municipais

4. Parte de información, control e fiscalización
4.1. Informes do equipo de goberno
4.2. Rogos
4.3. Preguntas