Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais. CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 24 de setembro de 2020

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de sesións da Casa do Concello.

Debido ao aforo do salón de sesións, e tendo en conta as medidas de prevención establecidas con motivo da pandemia do COVID-19, non será posible o acceso de público de maneira presencial.
Non obstante, poderá seguirse a retransmisión do pleno, en tempo real, a través da páxina web municipal

Orde do día:

 

1. Parte resolutiva
1.1. Proposta de festivos locais para o ano 2021
1.2. Autorización da compatibilidade para o exercicio das funcións de persoal eventual que ocupará o posto de asesor de Patrimonio
1.3. Ratificación da aprobación do proxecto básico e de execución de gradas cubertas e vestiarios para o campo de fútbol de Brexo, no lugar de Pousadoira 14, Cambre
1.4. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

2. Parte declarativa
2.1. Declaracións institucionais
2.2. Mocións dos grupos municipais

3. Parte de información, control e fiscalización
3.1. Informes do equipo de goberno
3.2. Rogos
3.3. Preguntas