Inicio » Nuestro Concello » Publicaciones / Ordenanzas » Plenos Municipales

Plenos Municipales

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible a partir de las 19:55 h en las jornadas de Pleno.

Para acceder a las actas de plenos anteriores, ponemos a su disposición nuestro archivo de Plenos Municipales.CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL
(con carácter supletorio)

Data: Xoves, 5 de setembro de 2019

Hora: 20:00 horas

Lugar:

Salón de sesións da casa do concello

Orde do día: 

1. Parte resolutiva

1.1. Proposta de festivos locais para o ano 2020
1.2. Solicitude para participar na 2ª fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 da Deputación Provincial da Coruña
1.3. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

2. Parte declarativa

2.1. Declaracións institucionais
2.2. Mocións dos grupos municipais

3. Parte de información, control e fiscalización

3.1. Informes do equipo de goberno
3.2. Rogos
3.3. Preguntas