Plenos Municipales

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

Para acceder a las actas de plenos anteriores, ponemos a su disposición nuestro archivo de Plenos Municipales. CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 25 de novembro de 2021

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de sesións da Casa do Concello.

Orde do día:

  1. Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión extraordinaria e urxente do día 1 de febreiro de 2021 e á sesión ordinaria do día 25 de febreiro de 2021
  1. PARTE RESOLUTIVA

2.1. Aprobación, se procede, das bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2021, así como a súa convocatoria

2.2. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

  1. PARTE DECLARATIVA

3.1. Declaracións institucionais
3.2. Mocións dos grupos municipais
– Moción do equipo de goberno (UxC e PSdeG-PSOE) en defensa do galego no sector audiovisual

  1. PARTE DE INFORMACIÓN, CONTROL E FISCALIZACIÓN
    4.1. Informes do equipo de goberno
    4.2. Rogos
    4.3. Preguntas