Para poder participar, o pai, nai ou representante legal da persoa inscrita seleccionada está obrigada a asistir á reunión informativa que terá lugar o 29 de decembro, ás 20:00 h no Salón de actos do CSC da Barcala (Cambre).

Para calquera consulta poden contactar coa Área de Cultura nos teléfonos 981 613 193 / 649 891 212

 


 

Relacionado: