Programa de conciliación no que se realizarán actividades lúdico – deportivas e culturais dirixidas ao alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil, toda Educación Primaria e 1º da ESO.

Datas:  1ª quenda : 22, 26, 27, 28, 29 de decembro de 2017 e 2ª quenda : 2, 3, 4 e 5 de xaneiro de 2018.

Os pais e nais poderán inscribir ao seu fillo/ a, nunha soa quenda ou nas dúas.

Lugar de realización:
No CEIP Wenceslao Fdez. Flórez de Cambre

Inscrición:
Do 15 – 24 de novembro de 2017 (ambos inclusive), en calquera dos rexistros de entrada do Concello de Cambre

Documentación: