Como consecuencia da convocatoria de eleccións de diputados ao Parlamento Europeo e Locais e ás Asembleas de Ceuta e Melilla mediante Reais decretos 206 e 209/2019, do 1 de abril respectivamente, e de conformidade co establecido no artigo 39 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, ponse en coñecemento do público en xeral que o prazo de exposición pública do Censo Electoral será do 8 ao 15 de abril, ambos incluídos.

Bando elecciones locales y Parlamento Europeo 2019