Como consecuencia da convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia 2020 mediante Decreto 12/2020, do 10 de febreiro, e de conformidade co establecido no artigo 39 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, ponse en coñecemento do público en xeral que o prazo de exposición pública do Censo Electoral será do día 17 ao 24 de febreiro, ambos incluídos.

Bando Eleccións Parlamento Galego 2020