BASES DO CONCURSO DE DISFRACES, COMPARSAS E CARROZAS ENTROIDO EN CAMBRE 2018, 17 FEBREIRO, CAMPO DA FEIRA

Modalidade de disfraces, comparsas e carrozas.

A inscrición formalizarase mediante a presentación da dita solicitude en calquera Rexistro Municipal (na Casa do Concello en horario de luns a venres de 9:00 a 14:00h, no rexistro da Casa das Palmeiras de 9:00 a 11:00 e de 12:00 a 14:00 na urbanización da Barcala (Rúa Río Barcés nº 6) ou na sede electrónica (sede.cambre.es), sen prexuízo do disposto no art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Para estes efectos, a data de inscrición a considerar será a de entrada no Rexistro do Concello de Cambre.


 

Programa entroido 2018

Documentos:

 

Imaxes de anteriores edicións: