PARTICIPACIÓN CIDADÁ NO PXOM DE CAMBRE

Na actualidade, estamos a traballar para que o PXOM, máis aló das consideracións de carácter técnico, recolla e reflicta a vontade da cidadanía en relación ao futuro do noso municipio. Precisamente por iso, resulta absolutamente necesaria aimplicación activa da sociedade de Cambre. Para descubrir e dar resposta ás necesidades colectivas, a elaboración e tramitación do PXOM inclúe un proceso de diálogo, debate e intercambio de opinións entre as distintasentidades e cidadáns que conforman o tecido social e económico do municipio.

Aidea dun proceso participativo destas características, xurde a partir da constatación das seguintes necesidades básicas:

  • Dar a coñecer, informar e explicar ao conxunto da cidadanía, en que consiste un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), para quese vai a utilizar, e cales son as súas funcións, sempredun xeito claro e sinxelo.
  • Facer partícipe ao conxunto da veciñanza de Cambre na elaboración deste documento que marcará as pautas do futuro do municipio.

Deste xeito, e englobadas baixo a denominaciónde PXOM de Cambre, solicítase a cidadanía a súa implicación e participación para que a elaboración sexa conxunta, proporcionando información e criterios para a análise. Esta mesma páxina web, está deseñada coaintención de ser unha plataforma aberta de intercambio e comunicación entre o Concello, o equipo técnico redactor do PXOM e a cidadanía de Cambre.

Formulario de inscrición:

Gustaríache participar activamente na elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal (cuxas siglas son PXOM) de Cambre? Pois non o penses máis e inscríbete!

Consulta Pública (enquisa)

Dunha forma sinxela, achéganos as túas opinións e reflexións sobre os aspectos principais que conforman a estrutura territorial, ambiental e social de Cambre.

Participa, deixando o teu parecer e contribuíndo ao desenvolvemento futuro de Cambre.

Fai clic aquí para cumprimentar a enquisa de opinión.

Encontros informativos e participativos

Estes encontros son o primeiro paso do Proceso de Participación Pública do PXOM de Cambre. Consisten en xuntanzas abertas, tanto coas asociacións e colectivos como coa cidadanía das áreas urbanas e de todas as parroquias do municipio. Nos encontros participarán activamente tanto o equipo redactor, como responsables políticos e técnicos do Concello, onde se informarásobre os traballos do PXOM, o planeamento vixente, a situación socioeconómica do concello, e iniciarase o proceso de participación cidadá a través de varias dinámicas de debate e reflexión.

Encontros propositivos

Os encontros de futuro ou propositivos, realizaranse cun formato de grupo de traballo e discusión, profundaremosnun proceso de reflexión e debate que posibilite a definiciónconxunta dos principais retos a afrontar, e a formulación dos eixos futuros para o desenvolvemento urbanístico e territorial de Cambre.

Encontros nas escolas

Estes encontros nas escolas pretenden involucrar no Proceso de Participación á infancia e á mocidade de Cambre, un grupo de idade ao que tradicionalmente non se lle dá voz, ou que polo xeral non participa activamente nas decisións relativas a transformación do seu territorio. Deste xeito poderemos coñecer as necesidades, inquedanzas e expectativas que teñen os rapaces e as rapazas do municipio.

As súas achegas resultarán de moito interese dado que son habitantes moi activos, ademais de futuros herdeiros dos cambios e transformacións sociais, urbanísticas e territoriais que se realizan no presente e que sen dúbida terán importantes implicacións posteriores.

Caixa de Propostas:

A caixa de propostas é un xeito sinxelo para poder facer calquera tipo de suxestión e/ou proposta usando como canle de comunicación esta mesma páxina web.

Preme na seguinte ligazón, e poderás expresar todas aquelas cuestións que consideres oportuno sinalar ou destacar. Recorda que as túas achegas, comentarios ou suxestións poden ser de moita utilidade para a definición do modelo de municipio que queremos para o futuro de Cambre.

Para achegarnos as túas propostas ou opinións, por exemplo sobre asuntos que non foran contemplados na Consulta Pública, e que persoalmente consideras de importancia.