Modificación puntual con ordenación detallada da UE3 das NSP de Cambre.

Documento de aprobación inicial

Plan especial de reforma interior UE10C.

Modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Cambre no ámbito da N-VI.

 

Aprobación Inicial

Modificación puntual das NN.SS. de planeamento de Cambre SAU-RD1 “A Barcala”.

Documento de aprobación inicial

Plan especial de infraestructuras e dotacións para a realización dun espazo dotacional público en Anceis.

Documento de aprobación inicial

Documento de aprobación provisional

Documento de aprobación definitivo

Plan especial de equipamento en solo rústico, de Cela.

Documento de aprobación inicial

 

 

Proxecto de urbanización do poligono 1 do plan de sectorización do SAU BD8 de Quintán.