Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Ayudas

Subvencións Instituto Enerxético de Galicia.

Convocatoria de Subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables nas empresas de produción agrícola primaria, por parte do Instituto Enerxético de Galicia".

+info: ADL
981 613 196
adl@cambre.org

> Extracto das subvencións.

Subvención Novos/as Emprendedores/as Igape.

Convocatoria de subvencións para proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos/as emprendedores/as, así como para proxectos de investimentos para a ampliación de pequenas empresas xa creadas, por parte do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

+ info: Axencia de Desenvolvemento Local
Teléfono: 981 613 196
Correo electrónico: adl@cambre.org

> Resumo da convocatoria.

Ampliación do prazo da primeira convocatoria de axudas dirixidas a empresas e autónomos situados en zonas illadas do rural galego para a dotación do servizo de banda larga ultrarrápida..

Os interesados poderán realizar a súa solicitude ata o 11 de maio, ampliándose así en 3 semanas a data de peche estimada inicialmente.

Achegamos neste correo o folleto actualizado, no que se resumen as características da convocatoria e agradeceríamos o empregara para a difusión da ampliación do prazo das axudas entre os posibles interesados do seu ámbito.

Trátase dun programa de subvencións enmarcado no Plan de Banda Larga 2020, aprobado pola Xunta de Galicia a finais de 2015, que conta cun orzamento de 500.000 euros e poderase ampliar ata un máximo de 1 millón de euros, en función da demanda.

Indicar que a contía de subvención será de ata o 100% dos custos das tarefas necesarias para dotar de banda larga ultrarrápida á empresa, cun máximo de 20.000€ por beneficiario. O IVE non será subvencionable, así como tampouco o será a tarifa mensual do servizo contratado de 30Mbps ou máis que deberá asumir a empresa ou autónomo que solicite a axuda.

Para máis información sobre a normativa e o procedemento de solicitude da convocatoria (PR604A) prema na seguinte ligazón amtega.xunta.gal/axudas-e-subvencion,  ou ben póñase en contacto coa Oficina de Banda Larga a través da dirección de correo electrónico oficina.bandalarga@xunta.es ou chamando ao 981 95 78 68, en horario de luns a venres  de 9:00 a 15:00h.

> Folleto axudas.

A Xunta abre o prazo de solicitude de axudas para a rehabilitación de vivendas nos sete Camiños de Santiago, cun investimento de 3,2 millóns de euros para o vindeiro ano.

Os solicitantes poderán financiar con cargo a estas axudas ata o 35 % do orzamento subvencionable das obras, cun límite máximo de 11.000 euros por vivenda

Portal vivenda da Xunta de Galicia.

http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/2027/xunta-abre-prazo-solicitude-axudas-para-rehabilitacion-vivendas-nos-sete-caminos

 

www.xacobeo.es

TARXETA BENVIDA para as familias con fillas e fillos nados no ano 2016.

Axuda de 1.200 € a razón de 100 €/mes durante o primeiro ano de vida do fillo ou filla nado ou adoptado entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.

Esta tarxeta só poderá ser utilizada en farmacias, parafarmacias, supermercados e tendas de alimentación.

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es . Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da LRX-PAC, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

DOG num 248 do mércores 30 de decembro.

Bonificacións altas Réxime Especial de Traballo Autónomo.

O 10 de outubro entraron en vigor novas medidas para o fomento do emprendemento, que foron recollidas na Lei 31/2015, do 9 de setembro, pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e se adoptan medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da Economía Social (publicada no BOE do 10 de setembro de 2015).

- Novas bonificacións para altas no Réxime Especial de Traballo Autónomo (RETA)
- Novas condicións para acceder ao cobro único da prestación por desemprego e posibilidade de compatibilización da prestación por desemprego coa alta no RETA.

Para máis información poden dirixirse á Axencia de Desenvolvemento Local do Concello de Cambre, no número de teléfono 981 613 196 ou no correo adl@cambre.org.

Achégase un resumo das bonificacións.
Achégase un resumo das condicións relativas ao cobro da prestación de desemprego.

Convocatoria de las subvenciones del Programa de ayuda al alquiler de viviendas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013–2016.

Prazo dun mes para a presentación das solicitudes desde o día seguinte á publicación no DOG.

Publicación no DOGA 11 de 19 de xaneiro.

Mais información www.igvs.es e no teléfono 981 18 48 22.

Ayuntamiento de Cambre - Atrio, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal