Cambre,  19 de  decembro de 2018. Hoxe tivo lugar a  X Mesa de Coordinación  Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, un  órgano consultivo e de  coordinación en materia de violencia de xénero.

O salón de plenos acolleu a reunión coa asistencia de todos os representantes de organismos públicos que teñen competencias nesta materia. Na Mesa  participou  a  concelleira de  Igualdade, María Jesús Gómez, como presidenta dá mesa, ou  Xuíz de Violencia de  Xénero, Miguel Filgueira Bouzas, a  Xefa da  Unidade de Violencia  xénero da Delegación  do  Goberno, María Isabel Álvarez,  o  sarxento da  Garda Civil, o Inspector Policía Local de  Cambre, o traballador social, psicóloga e educador  social  do  Concello, as traballadoras sociais dos centros de  saúde de Cambre, os orientadores  dos CEIP  Graxal e  Torrente Ballester e Emilio González López e o orientador  do IES  Afonso X da Barcala,  e os representantes dos partidos Políticos  Uxc, BNG, PSOE , PP e Ciudadanos.

Trátase dun espazo de encontro que serve como catalizador de propostas en materia de violencia de xénero que se recollen por parte dos órganos de goberno municipal, autonómico e estatal

Aportáronse os datos relativos a  casuística de violencia de  xénero non  Concello de Cambre 2018.  Así, no 2018 constan 43 casos activos de  vítimas dous cales 19 participan na atención psicolóxica individualizada, e 30 participaron  nos cursos de  autoprotección, defensa  persoal feminina e control de estrés.

Tamén existe un grupo promotor de autonomía  persoal encargado da  posta en marcha  dunha asociación de mulleres que  loite polos  dereitos da  muller no ámbito local.

Por outra banda, informouse dous resultados  do  servizo de Orientación Laboral específico para estas mulleres que  na  actualidade están a realizar un curso de  camareiras de pisos  grazas  co cConvenio  asinado  coa Fundación Amigos de Galicia.

Deuse  conta  tamén da modificación realizada polo  goberno do Estado sobre a  Lei de Bases de  Réxime Local que  devolve  as competencias plenas en  Igualdade e  Violencia de  Xénero  aos  Concellos. E    tamén informouse da asignación económica  outorgada  ao  Concello que vén  do Pacto de Estado contra  as Violencias Machistas  e que ascende a 21.200 euros para o exercizo 2018.

E  tamén  programáronse  as actividades de prevención e  coeducación nos  centros educativos  municipais. Anunciouse da vindeira apertura do procedimento de contratación medidlas  pendentes  do II Plan de  Igualdade  do  Concello para o ano 2019.

Finalmente, acordouse a celebración  dun curso de formación para os  membros desta mesa de coordinación co obxectivo de seguir  mellorando  na  operatividade da  mesma. Este curso está financiado  pola Secretaria  Xeral de  Igualdade da Xunta e  terá lugar o 26 de xaneiro de 2019 no propio  Concello.