• A obra, unha vella demanda da comunidade educativa do centro, permitirá que os escolares gocen do pavillón durante os días de choiva e vento con normalidade.

 

Humanizacion Temple rúas Eduardo Pondal, Teresa Herrera, Rosalía Castro, Anxel Fole, Luis Seoane

Cambre,  16 de abril de 2019.  A xunta de goberno do Concello de Cambre adxudicou hoxe tres obras na parroquia do Temple cun investimento de 600.000 euros. As obras contratadas son a cubrición do polideportivo do CEIP O Graxal (83.296), o peche do polideportivo do CEIP Portofaro (77.009 euros) e a humanización de varias rúas do Temple (435.600 euros).

As obras comezarán previsiblemente nas vindeiras semanas maio unha vez formalizado o contrato.

Non se pudieron contratar antes debido a que houbo que esperar a aprobación da conta xeral publicada este mesmo mes polo departamento de Intervención.

Peche Portofaro: A obra, unha vella demanda da comunidade educativa do centro, permitirá que os escolares gocen do pavillón durante os días de choiva e vento con normalidade. Tenta dotar de peche en todas as súas fachadas mediante paneis prefabricados de formigón armado na súa parte baixa e de láminas de policarbonato ata a altura da cuberta. Eses elementos irán ancorados aos cimentos da estrutura e descansarán sobre un murete de formigón armado. O polideportivo reformado contará con dous puntos de acceso.

Humanización Temple: A obra tenta mellorar as beirarrúas que teñen tramos estreitos e o firme en mal estado, asi como a renovación das redes de saneamento e abastecemento.

Humanizacion Temple Francisco Rodriguez,Manuel Murguia y Rosalia Castro

O alcalde, Óscar García Patiño, asegura que o Goberno local prevé erradicar estes problemas nunca primeira fase mediante esta rexeneración urbana que se acaba de contratar. A obra realizarase segundo o proxecto construtivo redactado pola empresa L2 Enxeñería por encargo do Concello cambrés do pasado mes de xuño. Os traballos realizaranse en dez cales de Ou Amorne: Ánxel Fole, Luís Seoane, Teresa Herrera, Eduardo Pondal, Rosalía de Castro, Francisco Rodríguez, Celso Emilio Ferreiro, Párroco Manuel Cobas, Curros Enríquez e un tramo do paseo marítimo.

Polideportivo do Graxal: Dentro da reforma de rexeneración urbana no Temple tamén se inclúe a reforma estética dos edificios públicos e de feito o goberno local levará a pleno a reforma da cuberta e fronte do polideportivo do Graxal co obxectivo de dotalo de maior illamento térmico interior, de darlle unha imaxe máis luminosa á contorna, e de evitar os problemas de filtracións existentes.