A empresa que xestiona a rede eléctrica, Naturgy, informou de que o próximo venres 13 de setembro vai a levar a cabo unha serie de traballos de mantemento que ocasionarán cortes do servizo de 0:00 a 3:00 horas.

As zonas afectadas son:

  • O GRAXAL (CONSTITUCIÓN Nº 10 a 22, 24, 26, Impar 1 a 9; FRANCISCO RODRIGUEZ Nº 1, 3, 5;
    PÁRROCO MANUEL COBAS Nº 1, 3; PASEO MARÍTIMO Nº 1, 2, 3, 11; PRAZA MANUEL MURGUÍA
    Nº 1; PROFESOR MONASTERIO Nº 1, 2, 3, 5; TAPIA Nº 5).
  • O TEMPLE -SANTA MARÍA- (PRAZA JOSE LUIS CASO CORTINES Nº 1, 2, 4; TRAVESÍA
    COUTELANA Nº 2 a 8; TRAVESÍA IGREXA Nº 1, 3 a 11, 13, 15, 42).

Desculpade as molestias.