Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

« Voltar aos resultados

13 de Decembro, 2016

Cambre aproba en pleno a súa estratexia de desenvolvemento urbano sustentable para a súa presentación á nova convocatoria

O obxectivo é potenciar Cambre como un espazo central de calidade, no que os recursos patrimoniais naturais e culturais atópanse integrados na trama urbana e contribúen á vertebración do espazo.

Cambre, 12 de decembro de 2016. O Concello de Cambre aprobou hoxe por unanimidade a estratexia DUSI (Desenvolvemento urbano sustentable integrado) que presentará á segunda convocatoria de proxectos.

Trátase dun proxecto urbanos integrado, que respondan a unha estratexia integrada e sustentable e que poidan actuar transversalmente sobre unha diversidade de obxectivos temáticos, como a incorporación das TIC dirixidas cara ao concepto de Smart City, a rehabilitación da contorna urbana e o seu patrimonio natural e cultural, a redución dos niveis de contaminación en todas as súas formas, a realización de infraestruturas sociais, permitan a inclusión e integración dos cidadáns con risco de exclusión, e as actuacións no ámbito da economía baixa en carbono. O alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, agradeceu o apoio de todos os grupos e asegurou que este proxecto perténcelle a todos os cambreses.

A estratexia de desenvolvemento urbano sustentable do Concello de Cambre conta con catro obxectivos estratéxicos:Promover o uso e adopción das novas tecnoloxías da información e a comunicación como factor de desenvolvemento económico e social, fomentando a conexión ente o pasado e o futuro de Cambre, así como a conectividade exterior do territorio.Conseguir un desenvolvemento sustentable baseado nos recursos territoriais, minimizando as externalidades sobre o medioambiente e seguindo os principios da economía circular e smarteconomy.

Potenciar Cambre como un espazo central de calidade, no que os recursos patrimoniais naturais e culturais atópanse integrados na trama urbana e contribúen á vertebración do espazo.
Impulsar o papel da cultura e o patrimonio como factores de vertebración do territorio, de impulso do desenvolvemento económico e social, de xeración de emprego de calidade e de percepción dun espazo urbano diferenciado e atractivo.


Liñas de actuación
1. Conecta Cambre: Prover solucións de conexión inalámbrica (wifi-wimax) nas zonas sen banda ancha, desenvolver infraestruturas de acceso wifi á cidadanía en zonas de alto tránsito, integrar os sistemas de información municipal nunha plataforma única e dotar de competencias dixitais á poboación, reducindo o GAP dixital.
2. Dixitaliza Cambre: Desenvolver contornas virtuais 360º a aqueles elementospatrimoniais históricos combinando fotografía técnica de alta resolución con elementos multimedia e procesos de realidade virtual, conseguindo un resultado visual e eficaz á hora de localizar, ordenar e transmitir información ao usuario, integrando estas contornas en distintos aplicativos e nos propioselementos patrimoniais.
3. Cambre e-government: Ampliar a plataforma de aplicacións de administración electrónica entre o cidadán, colectivos, empresas e a administración local e, complementariamente, entre a administración local e as outras administracións. Introducir na plataforma unha capa de mellora da gobernanza municipal e de transparencia da xestión pública.
4. Cambre enerxía: Mellorar a eficiencia enerxética nas alumado e instalacións municipais a través de sistemas de iluminación máis eficiente, enerxías máis limpas e renovables en climatización, instalacións solares térmicas para produción de ACS, sistemas de xestión da enerxía a través das TIC ou puntos de recarga para vehículos eléctricos, avanzando cara a unha economía baixa en carbono.
5. Ciclo integral da Biomasa: Instalación de caldeiras de biomasa en centros unicipales, centralizando a produción nos casos nos que sexa factible e istribuyéndolo en redes térmicas aos edificios públicos próximos, empregando rioritariamente pellets e biomasa de produción forestal de Cambre,pechando o ciclo da enerxía no propio concello.
6. Impulso á distribución urbana da produción local de Cambre:
Prestar poyo a produtores locais (artesáns, agricultores?) na mellora da comercialización dos seus produtos nunha escala urbana, tanto directa nun espazo centralizado como en canles HORECA ou on-line, facilitando a súa promoción conxunta e a colaboración coa hostalería local.
7. Permeabilidade da trama urbana: Mellorar a trama urbana e a permeabilidade peonil xerando novos espazos, superando as barreiras das infraestruturas e conectado zonas residenciais e terciarias, creando novas facilidades de aparcadoiro e xerando unha contorna urbana de calidade, con atractivo para os ámbitos de urbanización que existen nas proximidades.
8. Permeabilidade verde en Ou Amorne: Abrir ao público o Parque Ramón Barbaen Ou Amorne para mellorar a permeabilidade da zona a través dun espazo verde no que ademais se habilitarán zonas de lecer e de esparexemento para toda a poboación e visitantes.
9. Mobilidade urbana sustentable: Desenvolver un plan participativo de MobilidadeUrbana Sustentable, que estableza un modelo de transporte máis eficiente en ter de sustentabilidade, seguridade a articulación de todo o territorio do Concello, incluíndo medidas de transporte público colectivo, camiño escolar seguro, carrís bici, rotación nos aparcadoiros...
10. Conectividade fluvial: Crear un corredor fluvial ao longo do Río Mero, queconecte a Ría do Burgo (Ou Amorne) cos outros núceo máis poboados do municipio (Santa María de Cambre) mellorando a trama urbana grazas á dotación de senllas peonís, ciclistas, zonas de esparexemento?
11. Patrimonio cultural e do Camiño: Posta en valor do patrimonio ligado aoCamiño de Santiago, co obxectivo de mellorar a experiencia do Peregrino ao seu paso por Cambre e situar a cidade como un referente do Camiño Inglés, así como valorización dos castros do Concello.
12. Hub cultural e creativo. Apoiar a cultura e a creatividade de Cambre ao longo de toda a súa cadea de valor, creando un equipamento singular polivalente que impulse a creación, a produción e a exhibición. Adicionalmente, desenvolverase un programa de emprendemento en cultura e creatividade, con especial énfase na colaboración entre sectoresinnovadores e os máis tradicionais.
13. Cambre espazo comercial central metropolitano: Apoiar o carácter central de Cambre con equipamento mixto comercial e hostaleiro, que posibilite a dinamización e modernización dos negocios existentes e impulse, a modo de laboratorio, novos proxectos e modelos de negocio, con especial atención á gastronomía en todas as súas formas e na súa capacidade de promoción do territorio.

14. Intervención social e cultural: Converter os centros sociais en espazos de intervención e participación social, mellorando as súas instalacións e ampliando o abanico de servizos prestados.

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal