O Concello de Cambre conclúe a instalación de dispensadores de xel hidroalcohólico nalgúns dos puntos máis concorridos do termo municipal. O obxectivo: reducir o impacto da Covid-19 no municipio, seguindo a liña de actuacións do goberno local neste sentido.

En total colocáronse 30 destes dosificadores nalgúns dos puntos máis concorridos do termo municipal. O primeiro deles dispúxose na entrada da casa consitorial para dar servizo aos veciños e veciñas que acoden ao edificio para facer as súas xestións e trámites administrativos.

Ademais, debido ás eleccións autonómicas celebradas o 12 de xullo, priorizouse a instalación destes dispensadores nalgúns de colexios electorais do termo municipal – CEIPs Portofaro, Emilio González López e Gonzalo Torrente Ballester e no IES Afonso X O Sabio-.

Esta iniciativa foi promovida polas concellerías de Servizos e Seguridade Cidadá e a de Economía, Facenda e Recursos Humanos. Tal e como comentan a concelleira de Servizos e Seguridade Cidadá, Elisa Pestonit, e a de Economía Facenda e Recursos Humanos, María Pan Lesta, “a seguridade dos veciños e veciñas de Cambre é, agora mesmo, a nosa máxima prioridade. Por iso, decidimos colocar estes dispensadores nos puntos do municipio cunha maior afluencia”. Os dispensadores acciónanse co pé, evitando, desta forma, que os usuarios e usuarias toquen o dosificador.

O resto destes elementos colocáronse nos seguintes puntos:

 • CEIP Wenceslao Fernández Flórez
 • CEIP Ou Graxal
 • IES David Buján
 • Departamento de Cultura
 • Departamento de Servizos Sociais.
 • Piscina da Barcala
 • Bibliotecas municipais
 • Casa das Palmeiras
 • Rexistro de O Temple.
 • Oficina Municipal de Información Xuvenil –OMIX-
 • Policía Local
 • Museo Arqueolóxico de Cambre
 • Prazas da Barcala.
 • Campo da Feira.
 • Inmediacións da parada de taxis.
 • Praza Enrique Piñeiro
 • Parque Ramón Barba
 • Parque infantil Manuel Lugrís
 • Parque infantil do Barco
 • Parque infantil praza José Luis Caso Cortines
 • Centro da 3º idade da Barcala
 • Parque da Igrexa de Cambre