O alcalde do Concello de Cambre, Óscar García Patiño, tomou parte o pasado 10 de setembro nunha nova reunión de seguimento na que se abordou a evolución epidemiolóxica da COVID-19 na área sanitaria da Coruña.

No encontro telemático informouse da eliminación de parte das restricións adoptadas pola Xunta de Galicia e que afectaban, entre outros, ao Concello de Cambre.

Non obstante, seguen estando vixentes algunhas medidas como, por exemplo, as seguintes:

  • Peche dos establecementos de lecer nocturno.
  • Prohibición de fumar en espazos públicos sempre e cando non se poida garantir a distancia de seguridade.
  • Aforo en terrazas dos locais de hostalaría ao 75% e restricións de aforo no interior.
  • Uso obrigatorio da máscara nos centros deportivos pechados de toda Galicia.
  • Recoméndase ás persoas maiores de 75 anos e a aquelas vulnerables fronte ao coronavirus que eviten saír á vía pública nas horas de maior afluencia.
  • Recoméndase que a realización de calquera actividade se limite a grupos dun máximo de 10 persoas.

O resto de medidas pódense consultar na orde do Diario Oficial de Galicia con data do 9 de setembro do 2020.

A maiores, lembrámosvos a importancia de cumprir, en todo momento, coas medidas de prevención para evitar contaxios pola COVID-19:

  • Empregade a máscara.
  • Mantede a distancia de seguridade.
  • Lavade as mans con frecuencia.
  • Evitade as aglomeracións de xente.