Atendendo á evolución epidemiolóxica da COVID-19 na comunidade, a Xunta de Galicia decretou novas medidas e restricións aplicables a todo o territorio. Estas limitacións estarán vixentes desde o 7 de novembro do 2020 ás 00.00 horas. Entre elas, o organismo especificou as seguintes medidas:

No ámbito territorial conformado polos concellos de Cambre, A Coruña, Culleredo, Arteixo e Oleiros, estas son algunhas das limitacións establecidas polo organismo autonómico:

  • Restricións á mobilidade dentro do peche perimetral. Só se poderá saír deste peche perimetral no caso dos desprazamentos indicados na normativa e que estean debidamente xustificados.
  • Peche de bares, cafeterías e restaurantes. Os negocios de restauración poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio.
  • A permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pechados como ao aire libre, e en espazos de uso privado, queda limitada aos grupos constituídos só por persoas conviventes.
  • A práctica da actividade física e deportiva ao aire libre poderá realizarse de forma individual ou colectiva (sen contacto físico). Neste último caso, todas as persoas do grupo deberán ser conviventes.
  • Os locais ou negocios comerciais non poderán superar o 50% da capacidade autorizada ou establecida.

Podedes consultar o resto de medidas na orde publicada no Diario Oficial de Galicia o 4 de novembro do 2020.

Ademais, atendendo ao Boletín Oficial do Estado do 25 de outubro, limítase a libertade de circulación das persoas en horario nocturno desde as 23.00 ás 06.00 horas.

A maiores, lembrámosvos a importancia de cumprir, en todo momento, coas medidas de prevención para evitar contaxios pola COVID-19:

  • Empregade a máscara.
  • Mantede a distancia de seguridade.
  • Lavade as mans con frecuencia.
  • Evitade as aglomeracións de xente.