Os recintos nos que se actuará serán os seguintes: pistas exteriores de Santa María de Vigo, Meixigo, O Souto, Aián e nos campos da Barcala e Brexo Lema.

O Concello de Cambre mellorará as condicións de seguridade en varias instalacións deportivas de todo o termo municipal. En concreto, actuarase nas pistas exteriores de Santa María de Vigo, Meixigo, O Souto, Aián e nos campos da Barcala e Brexo Lema. En todos os casos, as obras executaranse atendendo ás demandas e necesidades trasladadas polas asociacións e veciños de cada unha das zonas.

O concelleiro de Deportes e Xuventude, Daniel Mallo, apunta que estas actuacións están englobadas dentro da liña de traballo do goberno local, que busca “seguir mellorando os servizos e infraestruturas para os deportistas do municipio e continuar optimizando as condicións de uso e seguridade nestas instalacións”.

Os traballos en Santa María de Vigo xa están iniciados e consistirán na creación dun peche parcial do recinto con paneis metálicos de malla electrosoldada, así como na reparación dunha parte do firme. No caso da de Meixigo, construirase un peche parcial con paneis de reixa de maior rixidez que incrementará as condicións de seguridade ao evitar que balóns e outros elementos de xogo pasen por baixo do valado. Estas intervencións se replicarán tamén nas pistas do Souto e Aián, nas que se mellorará e reparará o peche perimetral nestas dependencias.

No campo de fútbol de Brexo-Lema suplementarase a rede de parabalones en 2 metros co obxectivo de evitar que as pelotas danen bens que lindan con esta dependencia. Por último, no campo de fútbol da Barcala, o Concello reforzará a estrutura da gaiola de bateo de béisbol que, actualmente, sofre unha deformación estrutural.