O Concello de Cambre sacou a contratación a fase 2 do proxecto de reforma da Praza Europa, que ten como obxectivo mellorar a mobilidade dos peóns e a accesibilidade, á vez que se pon en valor unha contorna patrimonial única como é a da Igrexa de Santa María de Cambre e o cruceiro.

A través desta obra completarase a relación entre os espazos públicos existentes, creando un espazo harmónico ao redor da Igrexa de Santa María. Propóñense unha serie de percorridos desde a Praza Europa cara a Igrexa e o Campo da Feira, deixando unha superficie continua en fronte á Iglesia, de forma que permita a súa conexión co edificio do Concello, co Campo da Feira e co Museo Arqueolóxico.

O proxecto contempla tamén a modificación dos percorridos no interior da Praza Europa pero, atendendo ás peticións da comunidade de veciños, decidiuse que durante a execución das obras non se leve a cabo esta intervención.

Durante os traballos trasladaranse tanto sinais e cartelería non acordes coa contorna na que se atopan como tamén algunhas especies vexetais existentes que se aproveitarán para poboar as novas áreas axardinadas que se contemplan nos tránsitos que prevé o proxecto.

Ademais, substituiranse as beirarrúas e a superficie de asfalto actual por pavimento de pedra para darlle así continuidade á estética da Praza Europa e do Campo dá Feira. Elevarase o paso de peóns que dá acceso á Iglesia, situándose á mesma cota de altura da praza.

O alcalde, Óscar García Patiño, destacou que “esta é unha obra enmarcada dentro dun proxecto global para poñer en valor a Igrexa de Santa María, o cruceiro, o Museo e toda a súa contorna, un enclave único que necesita reordenación”.