Diario Oficial de Galicia publicou unha resolución da Xunta de Galicia pola que se levantar a suspensión para a realización de queimas nos terreos rústicos a partir do luns, 11 de maio.

Desde esa data, poderanse realizar as comunicacións de queimas en terreos agrícolas e solicitar as autorizacións para terreos forestais, que permanecían ata agora en suspenso.