Actividades educativas curso 2018-2019

Actividades dirixidas a nenos e nenas de 1º e 2º ciclo de educación infantil.


Curso monitor comedor escolar

Curso orientado á formación das persoas que xa traballan neste ámbito ou están interesadas en facelo.


Escola de nais e pais curso 2018-2019

O obxectivo fundamental desta actividade será dar apoio educativo e psicolóxico ás familias axudándoas na difícil tarefa de educar, solucionando as súas dúbidas e explicando as diferentes etapas polas que van ir pasando os seus fillos. A estratexia  na exposición será a través de exemplos prácticos, baseados na vida cotiá e na experiencia das persoas orientadoras que van impartir estas charlas.