Concello de Cambre publica toda a información relativa ao concurso para a selección dun técnico de integración social interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de integración social interinos.