Resultado da valoración provisional da fase de baremo de méritos e da entrevista para a provisión dos postos de traballo do PERSONAL para o obradoiro de emprego “PROXEDIS II PROfesionais en Xeriatría e DIScapacidade“.
Resultado da valoración provisional da fase de baremo de méritos e da entrevista para a provisión dos postos de traballo do ALUMNADO TRABALLADOR para o obradoiro de emprego “PROXEDIS II PROfesionais en Xeriatría e DIScapacidade“.