Convócase á adxudicación e sorteo de postos na Feira do Temple, aos vendedores admitidos que se relacionan na listaxe, mañán XOVES ás 14:30 no salón de plenos do Concello de Cambre.

Os sorteo desenvolverase segundo as bases anexas.

Non é obrigatoria a asistencia dos candidatos.

Arquivos:
LISTA_DEFINITIVA.pdf
BASES_DO_SORTEO.pdf