No caso de baixas, as vacantes serán cubertas na orde establecida na listaxe de agarda de cada grupo, o que se comunicará aos interesados.

Nas actividades nas que non se acadou o número mínimo de participantes, así como nas que todavía quedan prazas vacantes, a inscrición queda aberta ata a data de inicio prevista. De acadarse ese número mínimo se avisaría aos inscritos do comezo da actividade.

A partir do día 2/10/2017 é ata o 10/10/2017 habilitarase un prazo para a inscrición na actividade Programa de Estimulación Mental para Adultos (PEMA) para xente maior de 40 anos os mércores de 10:30 a 12:00 h, que terá o mesmo contido que en edicións anteriores.

Máis información: 981 613 193 – Área de Cultura, Deportes e Mobilidade

Resultado do sorteo.