Como consecuencia da convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia 2020 mediante Decreto72/2020, do 18 de maio, e de conformidade co establecido no artigo 39 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, ponse en coñecemento do público en xeral que o prazo de exposición pública do Censo Electoral será dende o día 25 de maio ao 1 de xuño, ambos incluídos.

Bando eleccións Parlamento Galicia xullo 2020