O Concello de Cambre publica a información relativa á convocatoria do concurso-oposición para creación de relación de candidatos para nomeamentos interinos de oficiais de obras, operarios condutores e operarios de servizos.