Concello de Cambre publica toda a información relativa ao concurso para a selección dun/dunha bibliotecario/a-arquiveiro/a interino/a e elaboracón da lista de candidatos para nomeamentos de bibliotecarios/as-arquiveiros/as interinos/as:

  • Bases do concurso para a selección dun/dunha bibliotecario/a-arquiveiro/a interino/a
  • Anuncio do concurso para a selección dun/dunha bibliotecario/a-arquiveiro/a interino/a
  • Listado provisional para a selección dun/dunha bibliotecario/a-arquiveiro/a interino/a
  • Listado definitivo para a selección dun/dunha bibliotecario/a-arquiveiro/a interino/a