O Concello de Cambre publica a convocatoria de concurso-oposición para a selección dun encargado de obras interino e elaboración de lista de reserva para nomeamentos de encargo de obras.