O Concello de Cambre publica convocatoria de concurso-oposición para a selección dun traballador social interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de traballadores sociais interinos