Concello de Cambre publica a convocatoria de concurso para a creación dunha relación de docentes para a súa contratación laboral temporal ou o seu nomeamento como funcionario interino.