Concello de Cambre publica a convocatoria de concurso para a selección dun graduado social interino e elaboración de lista de candidatos para nomeamentos de graduados sociais interinos.