Concello de Cambre publica información sobre a convocatoria de concurso para a creación dunha relación de candidatos para nomeamentos de auxiliares administrativos interinos.