O Concello de Cambre publica toda a información relacionada co concurso para a selección dun administrativo interino e creación de relación de candidatos para nomeamentos de administrativos interinos.