O Concello de Cambre publica a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as ao concurso para a selección dun técnico de orientación laboral interinoelaboración dunha relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de orientación laboral.