O Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria concurso-oposición para a creación dunha relación de candidatos/ as para nomeamentos de conserxes interinos.