Enquisa, elaborada por FEMLEGAL, ten como obxectivo a obtención de información para a elaboración do II PIOM do Concello de Cambre, dentro do Proxecto ANAINAR cofinanciado polo Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades (IMIO), a Federación Española de municipios y provincias (FEMP) e o Fondo Social Europeo.