Concello de Cambre publica a información relativa ao menú, protocolo e posta en marcha do programa Mañanceiro, así como as autorizacións para descargar, cubrir e entregar ao persoal do programa no propio centro escolar. En caso de non poder descargala, poderán solicitala persoalmente no centro ao deixar ao neno ou nena participante.