Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia publica información sobre medidas de prevención e saúde laboral en comercios e perruquerías.