– Haberá todos os servizos: mañanceiro, almorzo, comedor e transporte.

– As baixas deberán solicitarse por escrito ou por correo electrónico no enderezo educacion@cambre.org ata o día 13 de marzo de 2018. Logo dese día admitiránse só por causas xustificadas.


Documentos: