Concello de Cambre publica os listados definitivo dos campamentos urbanos de verán 2020 -CEIPs Graxal, Emilio González López e Casa da Cultura Vila Concepción-, toda a información para os pais e nais e un cartel coas medidas de prevención fronte ao COVID-19. O Concello publica de novo os menús dos campamentos de verán despois de que se realizaran algunhas modificacións.