Campaña de prevención de incendios forestais

O Concello notificou a un centenar de propietarios de fincas, enmarcadas neste tipo (*), e tamén publicará a listaxe das parcelas das que non se atopou ao titular.

De todos os xeitos, lembra que todas parcelas que marca a Lei de Montes Galicia teñen limpadas polos seus propietarios.

Relación de fincas por parroquias:

*Débese manter limpa de biomasa unha franxa de 50 metros desde: Solo urbano, núcleo rural e solo urbanizable Edificacións e vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e parques e instalacións industriais e Construcións illadas en solo rústico.

 


Relacionado: