DURACIÓN: 200 horas

HORARIO: de luns a venres de 9:00-14:00

DATAS: do 11 de marzo ao 15 de maio de 2019
LUGAR: Centro Municipal de Formación.
Rúa Zeppelín, 11 Polígono Espíritu Santo

PRAZO de preinscrición ata o 4 de marzo de 2019 nos rexistros municipais.
No caso de haber máis solicitudes que prazas terán prioridade as persoas empadroadas, en situación de desemprego, que non teñan aprobadas ningunha das competencias clave e por orde de rexistro de entrada.

INFORMACIÓN:
Axencia de Desenvolvemento Local. Tel: 981613196