O Concello de Cambre publica a Resolución referente á convocatoria para prover varios postos de traballo polo sistema de concurso: