Concello de Cambre publica o resultado da valoración de méritos do concurso para a provisión do posto de traballo vacante de capataz de brigada de obras.