No caso de baixas, as vacantes serán cubertas na orde establecida na listaxe de agarda de cada grupo, o que se comunicará aos interesados.

Nas actividades nas que non se acadou o número mínimo de participantes, así como nas que todavía quedan prazas vacantes, a inscrición queda aberta ata a data de inicio prevista. De acadarse ese número mínimo se avisaría aos inscritos do comezo da actividade.

Máis información: 981 613 186 – Área de Deportes

Listado admitidos escolas deportivas 2018


 

Máis información: