Resultado da valoración provisional da fase de baremo de méritos e da entrevista para a provisión do posto de traballo mestre/a de inserción laboral para o obradoiro de emprego “Cambre – Sada PROXEDIS”.

Data de publicación: 20 de novembro de 2017.